Aslıteks Entegre Politikası • Kalite Yönetim Sistemimizi uluslararası gereklilikleri yerine getirecek şekilde belgelendirmek.

 • Yönetim Sistemlerimizin performansının sürdürülebilirliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 • Toplam Kalite Yönetimi temelinde ekip ruhu içinde şirket ve birim hedefleri doğrultusunda çalışmak, en yeni teknolojilerin takipçisi ve uygulayıcısı olmak.

 • Yüksek performans odaklı, sürdürülebilir üretim ile müşteri ve paydaşlarımızın tatminini en üst düzeyde sağlamak.

 • İç ve dış paydaşlarımızın mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi sürekli geliştirmek.

 • Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi yaklaşımı ile kaynakların verimli kullanımını sağlamak.

 • Üretim faaliyetlerimizde çevresel etkileri dikkate alarak oluşturulan çevre politikamızın başarıya ulaşması amacıyla tüm çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek.

 • Çevre ile ilgili mevzuatlara bağlı kalarak çevre bilincini şirket kültürü olarak benimsemek.

 • Çevresel kirlenmenin önüne geçmek için en uygun sistemleri kullanmak ve Sıfır Atık Yönetimi ile geri dönüşüm çalışmalarını sürekli kılmak.

 • Doğal kaynakların kullanımının yenilenebilir enerji yatırımları ile azaltılması, üretim faaliyetleri esnasında karbon ayak izlerine neden olan en önemli bileşenleri tespit ederek, karbon ayak izinin azaltılması amacıyla sürekli çalışmalar yapmak.

 • Enerji verimliliğinin artırılması için geri kazanım sistemlerinin kullanılması, enerji tüketim performansının sürekli iyileştirilmesi, bilinçsiz kullanımın engellenerek israfın önlenmesini sağlayarak sürdürülebilir hale getirmek.

 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini en etkin şekilde sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal şartlara tam olarak uymak.

 • Faaliyet kapsamımızda mevcut tehlikelerin belirlenerek ortadan kaldırılmasını ve risklerin azaltılmasını sağlamak.

 • Bütün faaliyetlerimizi, çalışanlarımızın belirlediği çalışan temsilcilerinin katılımları ile yürütmek.

 • Firmamızın Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasıdır.