ASLITEKS Eşitlik KomisyonuToplumsal cinsiyet eşitliği; kadın ve erkek çalışanların kurumda eşit ölçüde görünürlüğünü, güçlendirilmesini, sorumluluk almasını ve katılımını ifade eder. Demokratik bir toplumun en önemli ilkelerinden birisi olan toplumsal cinsiyet eşitliği aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve insan haklarının da önemli bir gereğidir. ASLITEKS; kadın ve erkek çalışanların eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu bir kurum için bünyesinde bu amaçlara hizmet eden bir eşitlik komisyonu oluşturmuştur. ASLITEKS Eşitlik Komisyonu; bir yönetim kurulu üyesi, hukuk müşaviri, fabrika doktoru, insan kaynakları ve AR-GE müdürleri, mavi ve beyaz yaka temsilcilerden oluşmaktadır. Eşitlik Komisyonu’nun görevi; yönetim kurulu üyelerinden başlayarak tüm birimlerde ve bağlı tüm bileşenlerde (çalışanlar ve tedarik zinciri) toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla ASLITEKS-CEP (Cinsiyet Eşitliği Planı) ve CEP-B (Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi) hakkında farkındalık yaratıcı faaliyetlere öncülük etmek, takibini yapmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır.ASLITEKS - Cinsiyet Eşitliği Planı (CEP)ASLITEKS Cinsiyet Eşitliği Planı; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gözeterek kurum içi çalışma yaşamında cinsiyet bağlamında eşit fırsatlar sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. ASLITEKS Cinsiyet Eşitliği Planı’nın hizmet ettiği amaçlar arasında kurumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, eşitsizliğe karşı etkin bir örgüt kültürü ve atmosferi oluşturulması, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması, tacizi önleme mekanizmalarının oluşturulması, tedarik zincirinin ASLITEKS Cinsiyet Eşitliği planı ve politika belgesi hakkında bilgilendirilmesi, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesini engelleyici kalıp ve yargıların yıkılması için sosyal etki oluşturulması ve tüm paydaşların çözüme katılımının sağlanması bulunmaktadır.

 ASLITEKS Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesiİş ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ASLITEKS; iş yerinde cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilirliğini koruma altına almak ve geliştirmek için Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi’ni yönetim kurulu kararıyla 2022 yılında yürürlüğe geçirmiştir. Bu kapsamda ASLITEKS cinsel taciz ve mobbing vb. hak ihlallerine karşı sıfır tolerans politikasını benimsemiştir. Politika belgesinin kurumun tüm bileşenleri tarafından bilinirliğini sağlayıcı çalışmalar yapmaktadır.ASLITEKS AKADEMİASLITEKS; sosyal fayda projeleriyle de kadınların güçlenmesine imkân sunuyor. Kadınların işe eşit katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanarak konumlarının güçlendirilmesi ve kadının statüsünün artırılmasında aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla PAÜ TEKNOKENT Üniversite Sanayi İşbirliği ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı ve Kadın Dostu Kurum Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirerek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında 5. hedef olarak yer alan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ teması çerçevesinde eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda kurumdaki tüm çalışanların cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları, bu kavramlar arasındaki farklılıklar, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının kadın ve erkeğin haklarına erişiminde yol açtığı eşitsizlikler, kadına yönelik şiddet, mobbing, cinsel taciz ve kurum içinde eşitlikçi iletişim dili konularında eğitimlere katılmışlardır.

 

ASLITEKS

Sosyal Etki Projeleri

ASLITEKS’in sürdürülebilir gelecek felsefesinin temelinde yer alan RESPECT kavramı; benimsediği eşitlikçi insan kaynakları yaklaşımını da içine almaktadır. Bunun için de sürekli yenilenmeye ve değişime açıktır. Kolektif bir değişime inanarak “İşte Eşit Kadın” kavramını ele alan ASLITEKS; #respect projesiyle sürdürülebilir ve eşit yarınlara inanan herkesi “Eşit Yarınlar İçin Değişim” sloganıyla birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği temel olarak bir toplumda kadın ve erkeklerin cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadan eşit hak, fırsat ve olanaklara sahip olması gerekliliğine işaret eder. 2020 UNDP verilerine göre Türkiye; toplumsal cinsiyet eşitliğinde 68. sırada bulunmaktadır. Kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları insani bir haktır. ASLITEKS değişime kendi bünyesindeki çalışanlardan başlamış, değişimin öncüsü olarak çalışanlarına Yaratıcı Düşünme eğitimleri düzenlemiş, çalışanlar bu kapsamda matrix düşünme, ters beyin fırtınası gibi ileri düşünme tekniklerini içeren Öğrenme Halkası 7E Modeli’nin kullanıldığı “Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değildir!”, “Nasıl Görürüm?” eğitimleri almışlardır. ASLITEKS “Bir değişim olacaksa bu ancak fikirlerin yayılmasıyla gerçekleşebilecektir.” anlayışından yola çıkarak çalışanların konuşma eğitimi almalarını sağlamış, bu kapsamda çalışanlar “Konuşma sanatı” ve “5 adımda konuşma” atölyelerinde farkındalıklarını artırmışlardır. Eşit yarınlar için bakış açılarını değiştiren çalışanlara sahnede geliştirdikleri düşünceleri kitlelerle paylaşma imkânı sunulmuştur.